Make your own free website on Tripod.com

BEŞİKDÜZܒNÜN TARİHİ

    Trabzon’un batı yakasının sınırıdır BEŞİKDÜZÜ.Doğusunda Vakfıkebir  İlçesi, Batısında Giresun’un EYNESİL ilçesi,Kuzeyinde Karadeniz,Güneyinde ŞALPAZARI İlçesi ve kısmen TONYA İlçesinin İskenderli Beldesi ile çevrili,denizden yüksekliği 10 metre olan şirin bir yerleşim merkezidir..

    2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinde 44307,köylerinde 21857 kişi yaşamaktadır.

    Yıl 1834 BEŞİKDÜZÜ   Padişah fermanı ile kuruldu.ŞALPAZARI İlçesi dahil olmak üzere  80 yıl müstakil tam teşkilatlı ilçe gibi ilçe gibi idari teşkilatta yerinin alır.1914 1. Dünya Harbi arifesinde valilik kararı ile  VAKFIKEBİR’e bağlanmışsa da müstakil oluşunu devam ettirir.7.12.1953 gün ve 4/1949syılı Bakanlar Kurulu kararı ile eskiden olduğu gibi Bucak Sulh Hakimliği,Nüfus,Tapu Sicil Müdürlüğü,Özel İdare Müdürlüğü,Noterlik gibi teşkilatları kurulur.Ancak 1958 yılında Tabu ve Ziraat Dairesi hariç diğer devlet daireleri kaldırılır.

   Dilden dile nakil edilen sahih rivayetlere göre çevre halkı 13 ve 14. yy’larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen Türkmen boylarını torunlarıdır.Bugünkü köy adlarının dikkat edildiğinde rivayetlerin doğruluğu ispatlanmış olur.mesala,oğuz,türkelli,şahbelik,kalegüney,anbarlık,seyitahmetli

Eldeki en eski belgelere göre BEŞİKDÜZܒnün 1834 yılında Padişah 2.Sultan Mahmut Fermanı İle resmen kurulduğunu öğreniyoruz.Kısa bir müddet sonra tayin edilen Nahiye Müdürü 30 kadar zaptiyesi ile işe başlamıştır.Bu müdür ayrıca o zaman nahiye olan  VAKFIKEBİR ve TONYA’ya  da baktığından her birinde 4’er ay kalarak başlangıçta mülki idare ile bu şekilde yürütülmüştür o zamana kadar süre gelen ahir idaresi resmi yönetime düşmüştür.BEŞİKDÜZÜ bir müddet GÖRELE İlçesine sığına ŞARLI adı ile bağlı kalmıştır.Buradan ayrıldıktan sonra  doğruca TRABZON vilayet merkezine tıpkı ilçe merkezi mıymış gibi bağlanmıştır.Böylece dahi  müstakil ve tam teşkilat ile yöre idaresinin özellikle ilçe milli eğitimde hizmetlerini yürütmüştür o zamanların usulüne göre her kazanan bir mümessil ile vilayet meclisine gönderilirken BEŞİKDÜZܒnünde kaza imiş gibi bir mümessilimizin bulunurdu son mümessilimiz nahiyenin zemberek köyünden ispir oğullarından kadı Mehmet efendidir.1914 birinci cihan harbi arifesinde ve mümessillimizin de hazır bulunduğu vilayet meclisinde ekseriyetle alınan bir kararla Vakfıkebir e bağlanmıştır ilçemiz 150 senelik mazisinin 80 yılı bir ilçe gibi geçirmiştir.

BEŞİKDÜZÜ 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3797 sayılı kanunla ilçelik hürriyetini kazanmış ve ilk kaymakamı 04 ağustos 1998 tarihinde atanarak görevine başlamıştır.

Karadeniz’in diğer kasabaları gibi mavi ve yeşilliklerin her türlüsünün boy gösterdiği beldemizde Evliya Çelebi Karadeniz Kıyılarında  yaptığı gezine gördüğü hisarları bir bir dile getirmiş,bunlar içinde BEŞİKDÜZܒnün de değişik adlarla olsa adı geçmiştir.

    BEŞİKDÜZܒnün ilk yerleşim yeri KAL’A burnu üzerinde kalıntısı bulunan KAL’A nın  arkası ve çevresidir.Bu çevre  YEVEBOLU  şimdi ÇEŞMEÖNÜ,Adacık Mahalleri ve Denizli köylerin kapladığı alandır  ilçemizin ilk adlarından biri ŞARLI dır.NEFSİŞARLI mahallesi de bu ilk yerin uzantısıdır.

BEŞİKDÜZܒnün  Doğudan Batıya doğru girdiğiniz zaman Çamlık Deresi’ni geçince ilk önce gözünüze Endüstri Meslek Lisesi Binası  ve K.T.Ü ye bağlı olarak 1992 yılında Eğitim Öğretime açılan yüksek 0kul binaları görünür.Devamla Türkiye’mizin dört bir köşesinden öğrencilerin  eğitim öğretim gördüğü ,TÜRKİYE’nin dört bir köşesine ışık saçan ve bir çok eğitimciyi Milli Eğitime sunan Anadolu öğretmen lisesi(ilk defa köy enstitüsü olarak kurulmuştur) devamla Ticaret Meslek Lisesi,Kız Meslek Lisesi,Merkez İlk Öğretim Okul,Atatürk Lisesi yol boyu giderken eğitim kurumlarıdır.iç kesimlerde ise Anadolu İmam Hatip Lisesi,Şehit Öğretmen GÜRHAN Yardım İlk Öğretim Okulu ve Sağlık Meslek Liseleri ile bir eğitim yuvası görünümünde olan Beşikdüzü’nde toplam 4700 öğrenci geleceğin TÜRKİYE’sinde   görev almanın hazzı içerisinde eğitim ve öğrenimleri sürdürmektedir yetişkinler için halk eğitimi merkezi müdürlüğü faaliyetlerine sosyal ve kültürel alanda yürütmektedir.

   Köylerinde ise 11 tane ilk Öğretim Okulu AÇIK OLUP DİĞER Köylerdeki öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamı dahilinde Eğitim Öğretimini sürdürmektedir.

   İlçemiz 121 kilometrekare alan üzerine kurulmuş olup 6 kilometre sahil şeridine sahiptir.

   Halkın geçim kaynağı başta fındık olmak üzere balıkçılık,mısır,çay ve diğer dahil ürünleridir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA

.